Allmänna Villkor

AVTAL & BESTÄLLNING

Ett bindande köpeavtal ingås så snart köparens beställning har godkänts av Hasselberga och en skriftlig orderbekräftelse har skickats från Hasselberga till den e-postadress som köparen angivit. Parterna har då ingått ett bindande köpeavtal för vilket dessa Allmänna villkor gäller. Hasselberga uppmanar köparen att läsa dess villkor i sin helhet innan köparen lägger en beställning. Dessa villkor kan uppdateras och varieras och därför ber vi dig att läsa villkoren före varje beställning. Köparen har själv ansvaret för att inneha aktuella försäljningsvillkor.

Beställning görs med specifikation av de produkter som önskas, med artikelnummer och antal. Beställning görs via www.hasselberga.se, via e-post till info@hasselberga.se eller telefon +46 585-312 92

Köparen uppmanas till att noga kontrollera att rätt storlekar är valda. På vissa artiklar finns också specifika mått angivet i anslutning till respektive artikel.

Parterna är överens om att Hasselberga inte kan garantera att färgerna i webbshopen i detalj återspeglar produktens färger. Färgerna kan återspeglas på olika sätt beroende på till exempel dator eller telefonskärm, grafikkort och datorns inställningar. Vi strävar alltid efter att fotografera för att så sanningsenligt som möjligt guida våra köpare.

För några få varor med tryck (Ej textilier) är de kvantiteter som anges i avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10% av varor med tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.

Hasselberga förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning inför eventuell bekräftelse av beställning, samt att oavsett anledning välja att inte ingå i handel med beställaren.

De flesta varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har dock rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet. Om ett Avtal önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas.

Säljaren har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (i) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (ii) klichéer, verktyg och annan utrustning, (iii) råmaterial, (iv) skäliga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (v) andra skäliga avvecklingskostnader med ett minimum på 950 kr per avtal.

LEVERANS & LEVERANSVILLKOR

Produkterna levereras till den adress som angivits av köparen. Leveransen sker enligt leveransvillkor DAP Incoterms 2023. Om mottagaren inte nås av transportföretaget i samband med utleverans, och detta leder till att godset returneras tillbaka till vårt lager, tillfaller returkostnaden köparen. Vi strävar alltid efter att leverera din order så snart som möjligt. Normalt behandlas ordern inom en (1) arbetsdag från det att köparen mottagit orderbekräftelsen.

Vår normala leveranstid på lagerprodukter med märkning är ca 2-4 veckor efter godkänt korrektur. Se din orderbekräftelse i samband med korrekturgodkännande för beräknad leveransvecka. Lagerprodukter utan märkning förväntas att ske inom 1-4 arbetsdagar inom Sverige och 2-10 arbetsdagar på internationell order. Om en leverans önskas till ett speciellt datum - ange detta på din beställning så ska vi göra allt för att möta ditt önskemål. Närheten till eget tryckeri gör oss flexibla. Fraktuppdelning till flera adresser är möjlig mot en tilläggskostnad. Kontakta oss för prisuppgift.

Leveranstid är endast en uppskattning och kan ta längre tid än normalt. Våra transportörer levererar inte under helger eller på röda dagar. Köparen bär ansvaret för att förse Hasselberga med korrekt och fullständig adressinformation och vi kan inte garantera att adressinformation kan justeras efter att köparen slutfört sin beställning. Köparen är ensam ansvarig för eventuella leveransfel på grund av bristande information eller fel på leveransadressen i sin order. Om ordern går i retur på grund av felaktig leveransinformation, äger Hasselberga rätten att debitera returfrakt av köparen. Leverantören ersätter under inga omständigheter direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skada som Köparen drabbats av på grund av en, av varierande orsak, försenad leverans.

Köparen ansvarar för att informera Säljaren om den angivna leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skrivna på̊ en privat adress. Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00.

Köparen ansvarar för att informera om eventuella leveranshinder, såsom trappor, portkod, vägbom och att de förmedlas till Säljare innan Köparen godkänner offert.

Säljaren har rätt att delleverera en beställning, om ej annat avtalats skriftligen.

Säljaren kan inte garantera att speditör kontaktar mottagare inför leverans.

Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras.

PRIS- & BETALNINGSVILLKOR

Köparen ska betala det pris som framgår av orderbekräftelsen, priser som anges i orderbekräftelsen är exklusive mervärdesskatt (moms).

Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd offert. Hasselberga förbehåller sig rätten justera prisvillkoren till köparen.

Samtliga priser som anges på säljarens Webbplats gäller tills vidare, och kan när som helst utan avisering att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar. Om inte annat avtalats ska betalning ske mot faktura med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro.

Om Köparen har angivit avtalat leveransdatum kan endast datumet garanteras under förutsättning att betalning är Säljaren tillhanda samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur.

Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 60 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

PRODUKT

Samtliga produktbilder på säljarens Webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av säljaren innan beställning läggs.

Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

Köparen förbinder sig att själv förkovra sig kring hur produkten skall användas, rengöras och underhållas.

KORREKTUR

Vid avtal innehållandes tryckta produkter får köparen godkänna ett digitalt korrektur. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen måste därför noggrant gå igenom korrekturet och se att allt stämmer enligt beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på Köparen.

Om Köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till Säljaren. Specifika krav måste även stå utskrivna i det korrektur som Köparen godkänner.

Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur

MÄRKNING

Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck, brodyr eller lasergravyr) utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

Vid brodyr uppskattas den av Köparen angiven färgreferens till närmaste trådnyans. Antalet färger på trådar är färre än antalet PMS-, CMYK-referenser.

Nyansen på lasergravyr varierar beroende på vilket material som graveras.

Exakt PMS eller CMYK nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika. Material, luftfuktighet, temperatur mm kan påverka trycket vilket gör att även en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.

Köpare har möjlighet att beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att Köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck.

RETURER & REKLAMATIONER

All hantering av returer och reklamationer kräver ett underlag, Hasselberga godtar inte paket som skickas till oss utan detta. Paket utan, av leverantören godkänt underlag, returneras med debiterad frakt till köparen. Retur & Reklamationsunderlag erhålles genom att kontakta Hasselberga via mail info@hasselberga.se eller telefon 0585-312 92.

Efter överenskommelse om retur eller reklamation, erhåller köparen ett SRO-nummer (returordernummer) för den aktuella returen eller reklamationen. Returer utan SRO-nummer kommer returneras till köparen med en expeditionsavgift om 150,00 kr samt tillkommande fraktkostnad.

Artiklar som bifogas utöver det som finns med på underlaget kommer att returneras, och köparen debiteras en hanteringskostnad om 150,00kr samt tillkommande fraktkostnad. Ej avbokade restorder debiteras returfrakt samt hanteringskostnad.

Reklamationer

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 5 dagar. Se därför till att alltid kontrollera din leverans så snart du fått den. Köpare ska då kontakta Säljaren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören (se mer under rubrik ”Transportskador”).

Vid reklamationer behöver köparen ange artikelnummer, ordernummer, färgkod och storlek på produkten, samt ange orsak för reklamationen. Köparen behöver bifoga bilder på produkten för gällande reklamationsansökan. Hasselberga ersätter alltid godkänd reklamation med en ny vara. Plagg med mindre sömnadsfel kan komma att lagas i stället för att ersättas med ny vara. Alla produkter ska vara tvättade/rengjorda vid reklamation.

Gäller din reklamation en förädling som är gjord utanför Hasselberga, tar Hasselberga ej ansvar för denna.

Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Säljaren är fri från ansvar för kostnader som uppstått för Köparen vid felaktig eller fösenad leverans.

Reklameras inte varan inom 5 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Vid godkänd reklamation skall hela leveransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till Säljaren. Köparen förbinder sig att ej returnera produkter innan Säljaren givit samtycke.

Exempel på reklamationsärenden som godkänns:

Uppenbart fel på levererad produkt (ej transportskada): Om en produkt du fått är trasig eller på annat sätt inte håller måttet enligt vad som står i produkttexterna här på webbshopen har du rätt att reklamera den. Reklamation kan endast ske på del av leverans som är defekt. Har vi t.ex. levererat 500 enheter av en produkt och 2 st är defekta innebär det att dessa 2 enheter kan reklameras, ej övriga 498. Samma sak gäller produkter som består av flera delar, reklamation kan endast ske på den del som är defekt. Innan en reklamation godkänns förbehåller vi oss rätten att, om möjligt, kunna laga produkten eller på annat sätt se till så att den uppfyller samtliga angivna specifikationer. Finns ej möjlighet att "rätta till" produkten godkänns reklamation.

Exempel på reklamationsärenden som INTE godkänns

Felbeställningar. Har fel produkt, fel färg, fel antal, fel storlek eller fel tryck beställts godkänns inte reklamation. De produkter vi levererar är till största del helt kundanpassade och kan ej återtas och säljas på nytt.

Orimliga förväntningar. Beställs t.ex. en penna som kostar 2 kr kan den inte förväntas fungera, se ut som eller hålla lika länge som en penna för 50 kr.

Försenad leverans som beror på att vi fått felaktiga adressuppgifter eller att ingen varit på plats vid leveransförsök. Försenad leverans som beror på försenat godkännande av tryckkorrektur eller orderbekräftelse. Försenad leverans som beror på utebliven betalning.

Transportskador

Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören. Om någon kartong ser skadad ut, anmäl det då till personen som levererar. Denne får då göra en anteckning om detta innan ni skriver på mottagandet. Anmäls ej skadat gods vid leverans är det svårt att få kompensation för detta från speditören. Det är köparen som är ansvarig för att anmäla ev. skadat gods till speditören. Om överenskommelse med fraktbolag ej kan nås kontaktar ni oss omgående. Vi ansvarar dock inte för eventuella transportskador.

Se till att anmäla skada direkt till den speditör som levererar!

Returer

Retur & Reklamationsunderlag erhålles genom att kontakta Hasselberga via mail eller telefon. Alla fraktkostnader i samband med returer debiteras köparen + en administrativ avgift om 150kr. Köparen uppmanas därför till att, vid beställning, noga kontrollera att rätt storlekar och färger är valda. Storlekar/mått finns på vår hemsida i anslutning till respektive artikel.

Köparen bär ansvar att noga inspektera varorna omgående efter leverans, och eventuella fel ska reklameras skriftligen till Hasselberga genom info@hasselberga.se inom 5 arbetsdagar efter att köparen mottagit leveransen.

Vid alla returer, förutom reklamationer gäller följande:

  • Artikeln skall vara i nyskick, i originalförpackning och produkten ska finnas i leverantörens aktuella och lagerförda sortiment.
  • Produktförpackningen skall vara oskadd och i originalskick med alla etiketter eller andra detaljer intakta.
  • All returfrakt betalas utav köparen (gäller ej reklamationer).
  • Produkter som är äldre än trettio (30) dagar sedan av köparen mottagen leverans kan ej returneras.
  • Förädlade plagg är exkluderade från all returrätt.
  • För följande marknader: Norge, Island samt Schweiz, tillkommer en obligatorisk administrativ returavgift om: 250,00kr/25,00EUR per returorder.

Ansvarsbegränsning

Leverantören är inte ansvarig för förlust eller skada som köparen lidit utöver vad som specificeras i denna paragraf och kan som mest uppgå till ordervärdet.  Leverantören är inte ansvarig för förlust eller skada som uppstår vid en force majeure-händelse.

REFERENS

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier.

LAG & TVIST

Dessa Allmänna Villkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.

Kontrakt som ingåtts mellan Hasselberga och köparen samt eventuell tvist som uppstår ska regleras av svensk lag. En vänskaplig lösning ska övervägas innan eventuella rättsmedel. Om lösningen skulle misslyckas, hänvisas ärendet över till svensk domstol. Denna bestämmelse får inte beröva europeiska och övriga internationella köpare från sina nationella lagstadgade rättigheter.